2003

2003

               Rok 2003 -zespół rozpoczął swoje pierwsze zajęcia w monieckim przedszkolu. Wyrażanie zainteresowań, pasji tanecznych , odnajdywanie przyjemności w tańcu, wyrobienie u dzieci  nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała – to początki pracy maluchów  w zespole ludowym.

Rozwijanie muzykalności,  nauka zapamiętania tańca: poprzez zapoznanie z elementami tanecznymi, a następnie z kombinacjami z nich złożonymi, wyrobienie nawyku zespołowego działania i sprawnego  poruszania się   w przestrzeni, poznanie zasad prawidłowego oddychania  to  stopniowe tajniki w „odkrywaniu” i nauce tańców ludowych poprzez dzieci 5 i 6 letnie.