2004

2004

                 Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury – Dariusz Gwiazda zachęcił grupę do współpracy i regularnych prób tanecznych. Do zespołu uczęszczało około 20 dzieci, byli wśród nich także chłopcy, którzy wytrwale tańczyli w zespole cały rok. Początki były bardzo trudne, dzieci „krok po kroku” – uczestniczyły w zajęciach rytmicznych, – uczyły się podstawowych kroków, postawy tanecznej, – charakterystycznych cech tańców, – kolejnych figur, układów, – przyśpiewek i piosenek podlaskich, Dzięki zapałowi i chęci do pracy, udało się przezwyciężyć wszystkie trudności. Zaangażowani rodzice 5 i 6-latków, chętnie przyprowadzali dzieci dwa razy w tygodniu na zajęcia. Podlasiaczki zaczęły -” być modne” wśród dzieci. Taniec ludowy okazał się okazją do spotkań w miłej atmosferze. a w grudniu zespół wystąpił po raz pierwszy dla rodziców i pracowników MOK-u w Mońkach.