2008

2008

Rok 2008 – zespół ćwiczy regularnie 2 razy w tygodniu.Podczas ferii zimowych wyjeżdżają w okolice Kalinówki Kościelnej oraz uczestniczą w ognisku, zwiedzają zbiórkę śmieci. maj – festyn , na dzień dziecka. Podlaskie smaki podlasia. od września zespół tańczy w świetlicy terapeutycznej, próby, nabór nowych dzieci.